Looking for sql Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for sql Keywords? Try Ask4Keywords

SQLindex


Introduktion

Index är en datastruktur som innehåller pekare på innehållet i en tabell ordnad i en specifik ordning för att hjälpa databasen att optimera frågor. De liknar bokens index, där sidorna (tabellraderna) indexeras av deras sidnummer.

Flera typer av index finns och kan skapas på en tabell. När ett index finns på de kolumner som används i en fråges WHERE-klausul, JOIN-klausul eller ORDER BY-klausul, kan det förbättra frågeställningen avsevärt.

Anmärkningar

Index är ett sätt att påskynda läsfrågor genom att sortera raderna i en tabell enligt en kolumn.

Effekten av ett index märks inte för små databaser som exemplet, men om det finns ett stort antal rader kan det förbättra prestandan kraftigt. I stället för att kontrollera varje rad i tabellen kan servern göra en binär sökning i indexet.

Avvägningen för att skapa ett index är skrivhastighet och databasstorlek. Att lagra indexet tar utrymme. Varje gång en INSERT görs eller kolumnen uppdateras måste indexet uppdateras. Detta är inte en så dyr operation som att skanna hela tabellen på en SELECT-fråga, men det är fortfarande något att tänka på.

index Relaterade exempel