JavaScript Arithmetic (Math) Multiplication (*)


Example

The multiplication operator (*) perform arithmetic multiplication on numbers (literals or variables).

console.log( 3 *  5); //  15
console.log(-3 *  5); // -15
console.log( 3 * -5); // -15
console.log(-3 * -5); //  15